Trafiknära Tjänster

Swedtrac Trafik förfogar över ett antal vagnar och lok vi använder för våra transportuppdrag. Loken hyrs ut i första hand i samband med egna längre tåguppdrag eller växlingsuppdrag. Vi har även korttidsuthyrning av lok och lokförare, i egen eller andra järnvägsföretags regi.

Utbildning och fortbildning av personal är grunden för den som vill bedriva verksamhet på eller i anslutning till järnvägen. Swedtrac Trafik är godkänd av transportstyrelsen som utbildningsanordnare och examinator. Företaget har tillgång till en bred lärarkompetens för utbildning av lokförare, förare växling och tillsyningsmän för växling och olika skydd.

Swedtrac Trafik erbjuder en webbaserad utbildning och
examinering i Vistelse i spår genom en webbaserad E-learningsportal.

Syftet med e-learning portalen är att vi på ett smidigare och billigare sätt ska kunna nå ut till kunden utan att av den anledningen påverka den dagliga produktionen. Med denna lösning har du tillgång till utbildningen när du vill och var du vill via en extern webblänk. Har du som kund inte tidigare gått denna utbildning krävs en praktisk genomgång på ca 2 tim. Detta ingår i utbudet. Vid en repetitionsutbildning räcker det med den teoretiska delen.

Är detta lösningen för dig och ditt företag?

Intresserad av våra tjänster?

Hör gärna av dig så berättar vi mer