SWT Swedtrac tillhör från och med 2018-12-20 TCG- Train Competence Group

Nytt bolag vill säkra personalbehov för växande tågbransch Trainpool Sverige AB,

Trainteam AB och TCC har beslutat att gå samman och bilda det nya bolaget Train Competence Group, TCG. Samtidigt köper TCG företaget Swedtrac. -Mot bakgrund av att tågbranschen idag har svårt att bemanna och i tillräcklig utsträckning utbilda såväl lokförare som mekaniker vill vi bli den samarbetspartner tågföretagen behöver för att säkra personalförsörjning och underhåll för en växande tågtrafik i Sverige. Med vårt nya bolag samlar vi många års kompetens kring detta och får resurser att utveckla tågbranschens medarbetare för framtida krav, säger Thomas Grönlund, som blir ny styrelseordförande i bolaget.
Arbetsgivarförbundet Almega uppskattar att behovet av enbart nya lokförare de närmaste fem åren uppgår till 1200 personer. Till det kommer framförallt nya mekaniker och övrig personal. Såväl persontransporter som godstransporter på järnväg ökar enligt statistik från myndigheten Trafikanalys. Persontrafiken på järnvägen ökade med 500 miljoner personkilometer 2017, jämfört med året före. Transportarbetet för gods på järnväg ökade från 2016 till 2017 med 2 procent till 22 miljarder tonkilometer.
-Vi har som enskilda bolag märkt en ökad efterfrågan på våra tjänster i takt med att den svenska tågtrafiken ökat. Genom att samordna våra verksamheter kan vi bli en starkare partner till de tågbolag vi samarbetar med idag. Vi får resurser att i ännu högre grad kvalitetssäkra våra tjänster och blir en tryggare arbetsgivare för våra medarbetare, säger Fredrik Westerlund, idag VD på Trainpool Sverige AB. Fredrik blir VD även för det nybildade bolaget Train Competence Group.
Train Competence Group räknar med att ha över 100 anställda och en omsättning på 140 miljoner kronor under 2019. I sin nya form kan nu TCG erbjuda bemanning och kompetensutveckling för tågbranschen. Man kommer också kunna erbjuda verkstadsservice och beredskapslok.
Thomas Grönlund har en bakgrund från IT-sektorn, senast som VD för Bluegarden AB. Fredrik Westerlund har arbetat inom den svenska tågsektorn sedan 1999 och var en av grundarna till Trainpool Sverige AB.

För mer information kontakta:

Thomas Grönlund 076-830 40 10
Fredrik Westerlund 076-138 83 06

Andra Nyheter