Ännu ett lyckat uppdrag!

Swedtrac Trafik AB har levererat grus åt Linccon Group.

Med våra resurser har vi möjlighet att leverera grus på platser som kan vara svåra att nå med konventionella transportslag som lastbilar. Så var fallet för Linccon Group som fått i uppdrag att bygga två trummor under järnvägen i Vassijaure och Karsbäcken. Vi på Swedtrac löste transporterna av grus från Kiruna till respektive plats med vårt gruståg. Tåget har en kapacitet att lasta 676 ton material, det vill säga en kapacitet motsvarande ca 18 lastbilar med släp och lossas genom sidotippning.

 

Andra Nyheter